19 mln zł dla Powiatu na drogi i ścieżkę rowerową Ujście-Byszki

Powiat Pilski otrzymał prawie 19 mln zł dofinansowania w ramach drugiego naboru Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Dzięki uzyskanemu wsparciu będą m0ogły być zrealizowane ważne inwestycje dla mieszkańców, na które zostały złożone wnioski:

- modernizacja dróg powiatowych o łącznej długości 17 km,

- budowa ścieżki rowerowej Ujście-Byszki. 

Obydwa zadania są bardzo ważne dla poprawy bezpieczeństwa i komfortu wszystkich mieszkańców powiatu pilskiego.
- Cieszę się, że nasze starania o pozyskanie dofinansowania wspierali parlamentarzyści z naszego okręgu: poseł Marta Kubiak, poseł Krzysztof Czarnecki i poseł Marcin Porzucek, z którymi na co dzień jestem w stałym kontakcie – mówi Eligiusz Komarowski, starosta pilski.

To już druga transza pieniędzy z programu Polski Ład. W ubiegłym roku Powiat Pilski pozyskał 12 mln zł na przebudowę blisko 6 km drogi powiatowej w ciągu obwodnicy północnej, na odcinku Kijaszkowo-Czajcze-Wysoka. Umowę z wykonawcą tej inwestycji podpisano już w marcu tego roku. Droga ma być gotowa w 2023 r.