Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Piła

Powiat Pilski chce przejąć Centrum Strzelectwa Sportowego TARCZA w Pile Jest szansa, aby niszczejące Centrum Strzelectwa Sportowego TARCZA w Pile znowu zaczęło tętnić życiem. Pomysł na jego modernizację w celu udostępnienia mieszkańcom ma Zarząd Powiatu.  Dziś do Urzędu Miasta Piły trafiło pismo w sprawie przejęcia obiektu na mienie Powiatu Pilskiego.

Przypomnijmy: w 2012r. Gmina Piła zmodernizowała obiekt za blisko 10 mln zł, w tym były też środki unijne. Jak się szacuje, kolejne 2 miliony włożyli w obiekt byli dzierżawcy Zajazdu Tarcza. Dzięki temu udało się stworzyć nowoczesne centrum strzelectwa gdzie odbywały się m.in. szkolenia, kursy, egzaminy, zawody regionalne. Jak wynika z oficjalnych informacji zamieszczonych na stronie Urzędu Miasta z dn. 5 września 2016r., z obiektu korzystało 13 tys. osób rocznie, o czym prezydenta Piotra Głowskiego poinformował Krzysztof  Kijak, prezes CRW Aqua-Pil w Pile, na zgromadzeniu wspólników spółki.

Niestety od kilku lat działalność CSS Tarcza, mimo licznych protestów społecznych, jest systematycznie wygaszana, a od 2018r. obiekt stoi pusty: infrastruktura niszczeje, mienie - według doniesień medialnych – jest wyprzedawane, a mieszkańcy Piły oraz pozostałych gmin powiatu pilskiego nie mogą trenować umiejętności strzeleckich. Zniweczono też wszystkie działania włożone w integrację środowisk związanych ze strzelectwem.

- Powiat Pilski jest dobrze przygotowany do ewentualnego przejęcia obiektu i zagospodarowania go zgodnie z przeznaczeniem. Mamy odpowiednie doświadczenie i środki. W naszych założeniach obiekt ma służyć mieszkańcom, w tym uczniom klas wojskowych w szkołach prowadzonych przez Powiat Pilski. Nie ma też przeszkód prawnych aby dokonać takiego przekazania między naszymi samorządami – mówi starosta pilski Eligiusz Komarowski. 

Zgodnie z art. 13 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość może być przedmiotem darowizny dokonywanej między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego, a także między tymi jednostkami. W  umowie darowizny określa się cel, na który nieruchomość jest darowana. W przypadku niewykorzystania nieruchomości na ten cel darowizna podlega odwołaniu. Najlepszym przykładem takiego przejęcia jest dawne Kino Iskra, należące wcześniej do zasobów nieruchomości Gminy Piły, które teraz poddawane jest rewitalizacji  w ramach projektu „Nowoczesne Centra Społeczno - Rekreacyjne Powiatu Pilskiego - przebudowa oraz adaptacja obiektów i przestrzeni publicznej w Pile”.
 
25 sierpnia br., w zarządzeniu prezydenta Piły zawierającym wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, zostało umieszczone także CSS Tarcza, za kwotę 3400zł + obowiązujący podatek, co daje w przeliczeniu na metry kwadratowe 0,07zł/m2. Dzierżawa może zostać zawarta aż na 20 lat.
 
- To zarządzenie budzi w nas wątpliwości, gdyż wydzierżawienie obiektu i podpisanie umowy na tak długi czas nie gwarantuje jego dostępności dla mieszkańców, a także nie ma pewności czy  nadal będzie on pełnił pierwotną funkcję. Taką umowę każdy następny prezydent miasta będzie miał problem wypowiedzieć – dodaje starosta Eligiusz Komarowski.

ZOBACZ MATERIAŁ FILMOWY