Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Piła

20 policjantów otrzymało nagrody Starosty Pilskiego Eligiusz Komarowski, starosta pilski oraz Kazimierz Wasiak, przewodniczący Rady Powiatu w Pile wręczyli dzisiaj policjantom z KPP  w Pile „Nagrody Starosty Pilskiego za szczególne działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu pilskiego”, na które Rada Powiatu w Pile przyznała w tym roku 18 tys. zł. 
 
Nagrody za szczególne osiągnięcia podczas służby otrzymało 20 funkcjonariuszy, również z komisariatów i posterunków w powiecie pilskim.
- Są to nagrody nas wszystkich, mieszkańców, którzy płacąc podatki składają się na budżet powiatu. Dlatego przede wszystkim w imieniu mieszkańców dziękujemy wyróżnionym funkcjonariuszom, życząc im dalszych sukcesów zawodowych oraz w życiu osbistym. Dzięki Wam mieszkańcy powiatu pilskiego mogą czuć się bezpiecznie - powiedział starosta Eligiusz Komarowski.