Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Piła

Gratulacje dla policjanta Szkoły Policji w Pile od Zarządu Powiatu Starosta Pilski Eligiusz Komarowski oraz pozostali członkowie Zarządu Powiatu w Pile Arkadiusz Kubich, wicestarosta, Maria Bratkowska, etatowy członek Zarządu oraz Marek Kamiński gościli podkom. Przemysława Zublewicza, przewodniczącego Zarządu Szkolnego Niezależnego Samorządnego Zawiązku Zawodowego Policjantów w Szkole Policji w Pile.  
 
Funkcjonariusz z Piły podczas centralnych uroczystości z okazji Święta Policji w Warszawie otrzymał od Prezydenta RP Andrzeja Dudy Brązowy Krzyż Zasługi.
 
To odznaczenie państwowe ustanowione w 1923 r., nadawane osobom, które położyły zasługi dla państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu lub obywatelom. Przyznawane jest za ofiarną działalność publiczną i działalność charytatywną.
 
- To ogromny honor i uznanie, dlatego postanowiłem zaprosić podkom. Przemysława Zublewicza i osobiście razem z członkami Zarządu złożyć mu gratulacje, tym bardziej że na co dzień Powiat Pilski dobrze współpracuje z kierowanym przez niego Szkolnym Związkiem NSSZ Policjantów, wspierając wiele jego inicjatyw – powiedział Eligiusz Komarowski, starosta pilski.  
 
Za tę aktywność Zarząd Powiatu w Pile nominował Zarząd Szkolny NSZZ Policjantów Szkoły Policji w Pile do prestiżowego tytułu Lider Sukcesu 2019. Zwiazek od lat jest mocno zaangażowany w życie Szkoły oraz Piły i powiatu pilskiego. Członkowie związku pomagają w organizacji wydarzeń okolicznościowych, ale przede wszystkim niosą pomoc dla funkcjonariuszy i ich rodzin oraz policyjnych emerytów i rencistów, a jeśli zajdzie potrzeba również chorym dzieciom i funkcjonariuszom. Związkowcy organizują również wiele wydarzeń dla dzieci kadry Szkoły, a także integracyjne dla mieszkańców.

Przewodniczący Związku podkom. Przemysław Zublewicz rozpoczął służbę w Policji w 2004 r. Obecnie jest wykładowcą w Zakładzie Kryminalnym Szkoły Policji. Wielokrotnie był nagradzany za zaangażowanie w służbę. W 2019 r. został odznaczony przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji brązowym Medalem za Zasługi dla Policji.
 
Od 2016 roku jest przewodniczącym Zarządu Szkolnego NSZZ Policjantów.
- Odznaczenie, które otrzymałem od Prezydenta RP Andrzeja Dudy to wyróżnienie dla wszystkich członków Zarządu Szkolnego NSZZ Policjantów. W ich imieniu dziękuję Zarządowi Powiatu za dobrą współpracę, dziękuję za wsparcie, jakie otrzymuję na co dzień od Pani Komendant Szkoły insp. Beacie Różniak-Krzeszewskiej, kadrze oraz Zarządowi Głównemu NSZZ Policjantów - powiedział podkom. Przemysław Zublewicz.

W centralnych uroczystościach z okazji Święta Policji uczestniczyła również insp. Beata Różniak-Krzeszewska, Komendant Szkoły Policji w Pile.