Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Piła

Koronawirus: kolejne ograniczenia i wytyczne dotyczące maseczek Komunikat Starosty Pilskiego Eligiusza Komarowskiego z 26 marca 2020 r. o sytuacji związanej z epidemią koronawirusa w powiecie pilskim.  
 
- Niestety, mamy dzisiaj pierwszy stwierdzony przypadek zakażenia koronawirusem u mieszkanki powiatu pilskiego, która zawodowo związana jest z powiatem chodzieskim. Od kilku dni kobieta była objęta kwarantanna domową, dlatego iż miała wcześniej kontakt z osobą zakażoną. Zadziałały więc wszystkie procedury, kobieta została wyizolowana. To daje nadzieję, że nie mogła zakazić więcej osób, a jej najbliższy członek rodziny, był już także objęty kwarantanną - tłumaczy Eligiusz Komarowski, starosta pilski i apeluje:
- Zachęcam, byśmy siebie wzajemnie pilnowali, sobie doradzali i przestrzegali wszelkich środków ostrożności, które obecnie obwiązują. Zachowujmy od siebie odległość, nawet do 2 metrów, w sklepach, w zakładach pracy. Jeśli ktoś tego nie przestrzega, zwróćmy mu uwagę.

1. Dane o stanie epidemiologicznym w powiecie na godz. 13.00.
- 1 osoba zakażona
- 1 osoba hospitalizowana
- 313 osób poddanych kwarantannie (wzrost liczby osób, które wróciły z zagranicy)
- 215 osób objętych nadzorem epidemiologicznym.

Przypominamy ważny numer 784069152  dla osób, które muszą przejść kwarantannę, a nie mogą odbyć jej w miejscu zamieszkania. Poinformujemy, krok pokroku, co zrobić i gdzie się udać.

2. Zakaz handlu na wolnym powietrzu. 
Najpóźniej do 28.03.2020 r. zamknięte muszą być wszystkie miejsca sprzedaży w punktach usytuowanych na otwartej przestrzeni – stragany, kramy na targowiskach. Otwarte mogą być jedynie sklepy znajdujące się w tych miejscach.

3.  Od 26 marca do 10 kwietnia obowiązują ograniczenia w działalności domów pomocy społecznej:
- zakaz ich opuszczania przez mieszkańców, za wyjątkiem sytuacji zdrowotnych
- zakaz odwiedzin w tych placówkach
- zakaz urlopowania mieszkańców.
  
4. Od 26 marca do 10 kwietnia nadal obowiązuje zawieszenie działalności: placówek wsparcia dziennego, dziennych domów i klubów seniora, środowiskowych domów samopomocy, warsztatów terapii zajęciowej.

5. Do 10 kwietnia nadal zamknięte będą żłobki, kluby dziecięce.     

10. W obu naszych szpitalach w Pile i w Wyrzysku do odwołania nadal obowiązują zakazy odwiedzin, wstrzymano planowe zabiegi, ale oczywiście przyjmowani są pacjenci w stanach nagłych zagrożenia zdrowia i życia.
Szczegóły na planszach poniżej.

UWAGA! Wszystkie osoby chcące skorzystać ze świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej proszone są w pierwszej kolejności o kontakt telefoniczny w celu uzyskania teleporady pod nr tel. 67 20 16 582 lub 67 20 16 590.

11. Ważna kwestia maseczek ochronnych!
- Obecnie wiele podmiotów angażuje się w szycie maseczek, by były one ogólnie dostępne i chce wyposażać w nie także nasze jednostki zdrowia. Rozumiem dar serca, chęć niesienia pomocy, ale maseczki muszą spełniać wiele wymagań, by skutecznie chroniły zwłaszcza przed zakażeniem koronawirusem - mówi starosta Eligiusz Komarowski. - Przekazuję komunikat dyrekcji Szpitala Specjalistycznego w Pile, aby taka inicjatywa była najpierw skierowana do osób, które zarządzają szpitalem. Bo nie każda maseczka uszyta w jakimś miejscu  może być w szpitalu używana. Wiele z nich nie spełnia podstawowych standardów.

Wytyczne konsultanta krajowego do spraw chorób zakaźnych wyraźnie określają, jakie powinny być maseczki medyczne, jakie dla osób, które nie wykonują zawodów medycznych znajduja się TUTAJ