Komendant Powiatowy Policji w Pile nadkom. Mariusz Wiśniewski wraz z Zastępcą nadkom. Robertem Kossakiem z okazji Dnia Kobiet składają wszystkim Paniom serdeczne życzenia.