Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Piła

W Młodzieżowym Domu Kultury w Pile odbył się spektakl profilaktyczny skierowany do seniorów pt. „Seniorze bądź bezpieczny”. Pomysł na nową formę edukacji bezpieczeństwa seniorów został zainicjowany przez policjantów z pilskiej komendy.

02 października br. w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Okrzei w Pile wszystkich zgromadzonych gości przywitał Komendant Powiatowy Policji w Pile insp. Sebastian Cichocki oraz Naczelnik Wydziału Prewencji nadkom. Tomasz Wojciechowski. W premierze spektaklu udział wzięli: Pan Grzegorz Piechowiak Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Policji, Wicestarosta Pilski Pan Arkadiusz Kubich, Mecenas Jolanta Turczynowicz-Kieryłło, grono pedagogiczne z Zespołu Szkół przy Teatralnej oraz uczniowie, a także policjanci.

Najbardziej liczną, bo blisko 100 – osobową grupę stanowili seniorzy. Patronat na przedsięwzięciem objął Starosta Pilski Eligiusz Komarowski. Przedsięwzięcie odbyło się w ramach programu "Bezpieczni w Powiecie Pilskim – od Juniora do Seniora" z środków MSWiA. Obecni goście podczas swoich wypowiedzi podkreślili, jak ważne są profilaktyczne przedsięwzięcia kierowane do seniorów w czasach, kiedy tak często są oszukiwani. Pani Mecenas opowiedziała o swoich doświadczeniach zawodowych, kiedy pomagała pokrzywdzonym starszym osobom.

Spektakl teatralny w nowatorski sposób podejmuje temat bezpieczeństwa seniorów. Przedstawia zagrożenia i problemy na jakie narażeni są dziś seniorzy. Spektakl profilaktyczny zarazem uzmysławia seniorom działanie oszustów, którzy chcą wyłudzić od nich pieniądze, a także edukuje ich w zakresie bezpiecznych zachowań. Celem spektaklu profilaktycznego jest wyrobienie w seniorach większej  czujności w życiu codziennym oraz utwierdzenie ich w przekonaniu, że potrafią się odpowiedzialnie zachować w sytuacji zagrożenia.

Prace koncepcyjne nad projektem trwały od 2017 roku. Dzięki podjętej współpracy w tym zakresie w 2019 roku z gronem pedagogicznym oraz uczniami z Zespołu Szkół przy Teatralnej w Pile, przystąpiliśmy do realizacji przedsięwzięcia. Podczas premiery zostały zaprezentowane przez uczniów trzy sceny pn. "Garnek", "Pożyczka na kaucję i areszt" oraz "Koc". Młodzież doskonale wcieliła się w role seniorów oraz oszustów.

Po każdej odegranej scenie Komendant Powiatowy Policji w Pile insp. Sebastian Cichocki oraz Naczelnik Wydziału Prewencji podinsp. Tomasz Wojciechowski omawiali przedstawiony sposób działania oszustów. Obecni na sali seniorzy żywo dyskutowali z policjantami. Na zakończenie odbyła się prezentacja wywiadu pn. "Babciu, teraz mamy inne czasy". Policjantka z pilskiej komendy przeprowadziła rozmowę z seniorką, która nie dała się oszukać i dzięki temu uchroniła swoje pieniądze. Przybyli na spektakl goście mieli także okazję do obejrzenia okolicznościowej wystawy. Wszyscy otrzymali zapornice do drzwi w celu odpowiedniego zabezpieczenia swojego mieszkania przed nieproszonymi gośćmi.


Podkom. Żaneta Kowalska


 


 

 • <a href=Piła - Spektakl dla seniorów 1" />
 • <a href=Piła - Spektakl dla seniorów 2" />
 • <a href=Piła - Spektakl dla seniorów 3" />
 • <a href=Piła - Spektakl dla seniorów 4" />
 • <a href=Piła - Spektakl dla seniorów 5" />
 • <a href=Piła - Spektakl dla seniorów 6" />
 • <a href=Piła - Spektakl dla seniorów 7" />
 • <a href=Piła - Spektakl dla seniorów 8" />
 • <a href=Piła - Spektakl dla seniorów 9" />
 • <a href=Piła - Spektakl dla seniorów 10" />
 • <a href=Piła - Spektakl dla seniorów 11" />
 • <a href=Piła - Spektakl dla seniorów 12" />