Dziękujemy za Waszą służbę!  Święto Wojska Polskiego obchodzone jest 15 sierpnia na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej, zwanej Cudem na Wisłą, podczas wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r.