Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Piła

Komendant Powiatowy Policji w Pile insp. Sebastian Cichocki wraz ze swoimi Zastępcami nadkom. Mariuszem Wiśniewskim oraz nadkom. Robertem Kossakiem z okazji Świąt Wielkanocnych składają serdeczne życzenia.

  • Świąteczne życzenia