Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Piła

Śniadania Wielkanocne w Warsztatach Terapii Zajęciowej. Zgodnie z tradycją, jak co roku, w tygodniu poprzedzającym Święta Wielkanocne uczestnicy i pracownicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Powiecie Pilskim spotkali się na uroczystych Śniadaniach Wielkanocnych.
Przy świątecznym stole w swoich placówkach zasiedli uczestnicy i pracownicy WTZ oraz zaproszeni goście. Spotkania odbyły się w Pile, Morzewie, Liszkowie, Leżenicy i Ujściu.
W imieniu władz powiatu najlepsze życzenia świąteczne podczas śniadań składał wicestarosta Arkadiusz Kubich.